Vaša privatnost na Internetu je od najveće važnosti za Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevo.

U ovoj izjavi o privatnosti opisuje se politika Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo u vezi sa prikupljanjem i otkrivanjem podataka o posjetiocima veb sajta Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo .

Primjenjuje se isključivo na „web stranicu Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo” zivotjeupitanju.ba.

Napominjemo da putem ove web stranice možete dospjeti do drugih web stranica, ili biti usmjereni ka drugim web stranicama, koji se odnose na Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevo; sve ove web stranice imaju svoje izjave o privatnosti koje su slične ovoj, ali se mogu donekle razlikovati.

Ako posjetite web stranicu Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo zivotjeupitanju.ba, vi prihvatate prakse opisane u ovoj politici.

 

Koje podatke prikuplja Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevo?

Uobičajeno korištenje web stranice

U principu,vi možete pretraživati web stranicu zivotjeupitanju.ba, a da nam ne kažete ko ste niti da nam otkrijete svoje lične podatke. Tokom opšteg pretraživanja prikupljamo isključivo podatke sa standardnih server logova.

To obuhvata vašu IP (Internet Protocol) adresu, ime domena, vrstu pretraživača, operativni sistem, kao i informacije kao što su web stranica koji vas je uputio ka nama, fajlovi koje ste preuzeli, stranice koje posjećujete i datumi/vrijeme tih posjeta.
 

Prikupljanje ličnih podataka koji se mogu identifikovati

Ukoliko se prijavite za preventivni pregled putem zivotjeupitanju.ba, zatražite informacije, osigurate povratne informacije, ili se prijavite na elektronsku mailing listu, od vas će biti zatraženo da navedete lične podatke kao što su vaše ime, poštanska adresa i e-mail adresa.

Ove informacije se prikupljaju samo uz vaše znanje i dozvolu i čuvaju se u raznim bazama podataka Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo .

Prilikom registriranja ili davanja ličnih podataka, na ovoj stranici Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo zivotjeupitanju.ba postavlja se kolačić – cookie.*

Postavljanjem ovog kolačića, Ministarstvp zdravstva Kantona Sarajevo „pamti” vaše podatke do vaše sljedeće posjete, tako da ne morate ponovo da unosite svoje podatke. To nam pomaže da vam pružimo bolju uslugu.
 

Šta Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevo radi sa podacima koje prikuplja?

 

Uobičajeno korištenje Interneta

Podaci prikupljeni tokom opšte pretrage domena “zivotjeupitanju.ba” koriste se za analizu trendova i korištenja web stranice Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo, kao i za unapređenje korisnosti web stranice. To nema nikakve veze sa ličnim podacima.

Međutim, ukoliko ste se registrirali na web stranicu Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo  u vezi sa nekom aktivnošću, podaci koje prikupljamo o vašem uobičajenom korištenju Interneta mogu se identifikovati kao vaši.

Lični podaci koji se mogu identifikovati

Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevo može koristiti lične podatke koje nam dajete (email, ime i prezime, telefon, adresa i slično) u cilju:

Stupanja u kontakt sa vama – bilo da je u pitanju kontaktiranje s ciljem ostvarenja prava iz oblasti zdravstven zaštite, prevencije bolesti, ugovaranja termina za kontrolni pregled, odgovor na vaš upit/prijedlog ili slanje biltena, dokumenata, publikacija, itd.


„Pamćenja” vašeg online profila i preferencija;


Pružanja pomoći da brzo pronađete podatke koji su za vas relevantni, a na osnovu vaših interesiranja, kao i u cilju kvalitetnijeg kreiranja sadržaja veb sajta koji su najrelevantniji za vas;


Provođenja statističke analize.

Šta ako ja ne želim da ostavim lične podatke?

Davanje ličnih podataka na web stranici zivotjeupitanju.banije obavezno. I ako odlučite da ne ostavite lične podatke, ipak možete vršiti pretragu i koristiti web stranicu zivotjeupitanju.ba, ali nećete moći da provedete određene postupke, kao što je registracija za preventivni ljekarski pregled kojeg finansira Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevo.

 

Brisanje i promjena podataka

Vi u svakom trenutku možete obrisati ili promijeniti vaše podatke tako što ćete se obratiti putem kontakt forme na stranici zivotjeupitanju.ba

Sigurnost

Mi ne prodajemo niti dajemo nijednom trećem licu vaše lične podatke koje ostavljate na web stranici Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo. S druge strane, mi ipak dajemo neke korisničke podatke ustanovama koje djeluju pod nadzorom Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo kako bi mogli realizirati planirane aktivnosti.

Svi podaci koje Ministarstvu zdravstva Kantona Sarajevo daju korisnici web stranice Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo čuvaju se uz primjenu najvišeg stepena pažnje i sigurnosti neće biti korišteni ni na koji drugi način osim onih koji su navedeni u ovoj politici privatnosti ili u politikama specifičnim za određenu web stranicu ili na načine za koje ste dali izričitu saglasnost.

Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevo primjenjuje niz tehnika i sigurnosnih mjera u cilju zaštite podataka koji se čuvaju u našem sistemu od gubitka, zloupotrebe, neovlaštenog pristupa ili otkrivanja, izmjene ili uništenja.

Međutim, Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevo ne preuzima nikakvu odgovornost za sigurnost podataka.

Web stranica zivotjeupitanju.ba sadrži linkove do web stranica koje nisu vlasništvo Ministarstva. Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevo nije odgovorno za praksu u pogledu privatnosti niti sadržaj takvih veb sajtova.

 

Obavještavanje o promjenama

Promjene ove politike privatnosti će biti objavljene na ovoj stranici zivotjeupitanju.ba

 

Kontakt

Ukoliko imate neka pitanja ili upite u pogledu ove politike privatnosti, možete nam se obratiti putem kontakt forme na stranici zivotjeupitanju.ba

 

* cookies: Cookie (kolačić) je mala količina podataka koji se šalju sa web servera do vašeg pretraživača. Obično se koristi za dodjelu jedinstvene identifikacije vašem računaru i u njemu se sigurno čuvaju podaci kao što je ID korisnika, šifre, preferencije online profila.

Čuva se na hard disku vašeg računara. Možete izabrati da ne dobijate kolačiće od web stranice zivotjeupitanju.ba tako što ćete promijeniti opcije (settings) vašeg pretraživača.

Razne web stranice mogu slati svoje kolačiće na vaš računar. Kako bi zaštitio vašu privatnost, vaš pretraživač dozvoljava određenom veb sajtu da pristupi samo kolačićima koje vam je isti već poslao, ali ne i kolačićima koje su vam poslali druge web stranice.